Lọc theo hãng
Giá khác
  • Từ 7-10 triệu
  • Từ 10-15 triệu
  • Từ 15-20 triệu
  • Trên 20 triệu
Tính năng
  • Thông số
ĐẦU GHI HDCCTV 16 KÊNH AVZ 217	 	..
Giá thị trường: 12,030,000 đ
Giá bán:
10,000,000 đ

- Chuẩn nén: H.264 - Ghi hình và sao lưu: 1..

ĐẦU GHI HDCCTV 16 KÊNH AVZ 217 ..

Giá thị trường: 12,030,000 đ
Giá bán:

10,000,000 đ

Thông số: - Chuẩn nén: H.264 - Ghi hình và sao lưu: 1080P 1920 x 1080 pixel với 240IPS 720P 1080 x 720 pixel với 480IPS QHD 960 x 540 pixel với 480IPS - Output: VGA, HDMI, BNC - HDD: 3 SATA HDD (Upto 4TB) - Audio: 4 In, 2 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có - eSATA -Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02 * Chức Năng đặc biệt: -Push video -Pushstatus - ALARM: I/O 8 input (8 input for Push video) 1 output -Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes) - Nguồn 19V/3.42A
ĐẦU GHI HDCCTV 16 KÊNH DG 1015	..
Giá thị trường: 9,235,000 đ
Giá bán:
7,430,000 đ

Chuẩn nén: H.264 - Ghi hình và sao lưu: 108..

ĐẦU GHI HDCCTV 16 KÊNH DG 1015 ..

Giá thị trường: 9,235,000 đ
Giá bán:

7,430,000 đ

Thông số: Chuẩn nén: H.264 - Ghi hình và sao lưu: 1080P 1920 x 1080 pixel với 240IPS 720P 1080 x 720 pixel với 480IPS QHD 960 x 540 pixel với 480IPS - Output: VGA, HDMI, BNC - HDD: 2 SATA HDD (Upto 4TB) - Audio: 4 In, 2 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có - eSATA -Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02 * Chức Năng đặc biệt: -Pushstatus - ALARM: I/O 8 input (8 input for Push video) 1 output -Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes) - Nguồn 19V/3.42A
ĐẦU GHI HDCCTV 4 KÊNH AVZ 203..
Giá thị trường: 4,895,000 đ
Giá bán:
4,195,000 đ

Video Output: VGA, HDMI, BNC- Video Signal: AHD/TV..

ĐẦU GHI HDCCTV 4 KÊNH AVZ 203..

Giá thị trường: 4,895,000 đ
Giá bán:

4,195,000 đ

Thông số: Video Output: VGA, HDMI, BNC - Video Signal: AHD/TVI/960H - HDD: 2 SATA HDD (Upto 6TB) - Audio: 1 In, 1 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer) - User Online: 20 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có - eSATA -Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02 * Chức Năng đặc biệt: -Push video -Pushstatus -Eazy Networking - ALARM: I/O 1 input (1 input for Push video) 1 output -Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes) - Nguồn 12V/3A
ĐẦU GHI HDCCTV 4 KÊNH DG 1004A	 	..
Giá thị trường: 2,760,000 đ
Giá bán:
2,360,000 đ

- Chuẩn nén: H.264 - Ghi hình và sao lưu: 1..

ĐẦU GHI HDCCTV 4 KÊNH DG 1004A ..

Giá thị trường: 2,760,000 đ
Giá bán:

2,360,000 đ

Thông số: - Chuẩn nén: H.264 - Ghi hình và sao lưu: 1080P 1920 x 1080 pixel với 60IPS 720P 1080 x 720 pixel với 120IPS QHD 960 x 540 pixel với 120IPS - Output: VGA, HDMI, BNC - HDD: 2 SATA HDD (Upto 4TB) - Audio: 1 In, 1 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có - Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02 * Chức Năng đặc biệt: -Pushstatus -Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes) - Nguồn 12V/3A
ĐẦU GHI HDCCTV 8 KÊNH AVT 208	 	..
Giá thị trường: 9,460,000 đ
Giá bán:
7,660,000 đ

'- Chuẩn nén: H.264 - Ghi hình và sao lưu: ..

ĐẦU GHI HDCCTV 8 KÊNH AVT 208 ..

Giá thị trường: 9,460,000 đ
Giá bán:

7,660,000 đ

Thông số: '- Chuẩn nén: H.264 - Ghi hình và sao lưu: 1080P 1920 x 1080 pixel với 120IPS 720P 1080 x 720 pixel với 240IPS QHD 960 x 540 pixel với 240IPS - Output: VGA, HDMI, BNC - HDD: 3 SATA HDD (Upto 4TB) - Audio: 4 In, 2 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có - eSATA -Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02 * Chức Năng đặc biệt: -Push video -Pushstatus - ALARM: I/O 8 input (8 input for Push video) 1 output -Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes) - Nguồn 19V/3.42A
ĐẦU GHI HDCCTV 8 KÊNH AVZ207..
Giá thị trường: 7,665,000 đ
Giá bán:
6,265,000 đ

 - Ghi hình và sao lưu: 1080P   1920 x..

ĐẦU GHI HDCCTV 8 KÊNH AVZ207..

Giá thị trường: 7,665,000 đ
Giá bán:

6,265,000 đ

Thông số: - Ghi hình và sao lưu: 1080P 1920 x 1080 pixel với 240IPS 720P 1080 x 720 pixel với 480IPS QHD 960 x 540 pixel với 480IPS - Video Output: VGA, HDMI, BNC - Video Signal: AHD/TVI/960H - HDD: 3 SATA HDD (Upto 4TB) - Audio: 4 In, 2 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer) - User Online: 20 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có - eSATA -Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02 * Chức Năng đặc biệt: -Push video -Pushstatus -Eazy Networking - ALARM: I/O 8 input (8 input for Push video) 1 output -Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes) - Nguồn 19V/3.42A
ĐẦU GHI HDCCTV 8 KÊNH DG 1007..
Giá thị trường: 6,620,000 đ
Giá bán:
5,400,000 đ

- Chuẩn nén: H.264 - Ghi hình và sao lưu: 1..

ĐẦU GHI HDCCTV 8 KÊNH DG 1007..

Giá thị trường: 6,620,000 đ
Giá bán:

5,400,000 đ

Thông số: - Chuẩn nén: H.264 - Ghi hình và sao lưu: 1080P 1920 x 1080 pixel với 120IPS 720P 1080 x 720 pixel với 240IPS QHD 960 x 540 pixel với 240IPS - Output: VGA, HDMI, BNC - HDD: 2 SATA HDD (Upto 4TB) - Audio: 1 In, 1 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có -Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02 * Chức Năng đặc biệt: -Pushstatus - ALARM: I/O 1 input, 1 output -Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes) - Nguồn 12V/3A
ĐẦU GHI HDCCTV 8 KÊNH DGD 1308..
Giá thị trường: 5,500,000 đ
Giá bán:
4,600,000 đ

- Chuẩn nén: H.264 - Ghi hình và sao lưu: 1..

ĐẦU GHI HDCCTV 8 KÊNH DGD 1308..

Giá thị trường: 5,500,000 đ
Giá bán:

4,600,000 đ

Thông số: - Chuẩn nén: H.264 - Ghi hình và sao lưu: 1080P 1920 x 1080 pixel với 120IPS 720P 1280 x 720 pixel với 240IPS - Output: VGA, HDMI, BNC - HDD: 2 SATA HDD (Upto 6TB) - Audio: 1 In, 1 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive / Network - PTZ: Có -Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02 * Chức Năng đặc biệt: Tribrid DVR, Pushstatus, Eazy Networking - ALARM: I/O 1 input, 1 output -Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes) - Nguồn 12V/3A
ĐẦU GHI HDTVI 4 KÊNH AVT 204A	 	..
Giá thị trường: 4,640,000 đ
Giá bán:
3,740,000 đ

- Chuẩn nén: H.264 - Ghi hình và sao lưu: 1..

ĐẦU GHI HDTVI 4 KÊNH AVT 204A ..

Giá thị trường: 4,640,000 đ
Giá bán:

3,740,000 đ

Thông số: - Chuẩn nén: H.264 - Ghi hình và sao lưu: 1080P 1920 x 1080 pixel với 60IPS 720P 1080 x 720 pixel với 120IPS QHD 960 x 540 pixel với 120IPS - Output: VGA, HDMI, BNC - HDD: 2 SATA HDD (Upto 4TB) - Audio: 1 In, 1 Out - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,… (CMS Free, VideoViewer) - User Online: 10 - Backup: USB2.0 Flash drive, Network - PTZ: Có - eSATA -Các thiết bị ngoại vi tuỳ chọn: HDM02 * Chức Năng đặc biệt: -Push video -Pushstatus - ALARM: I/O 4 input (4 input for Push video) 1 output -Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes) - Nguồn 12V/3A
Đang hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 trang)