Lọc theo hãng
Giá khác
  • Từ 7-10 triệu
  • Từ 10-15 triệu
  • Từ 15-20 triệu
  • Trên 20 triệu
Tính năng
  • Thông số
ĐẦU GHI CP PLUS 16 KÊNH CP-UNR-416T1..
Giá thị trường: 9,225,000 đ
Giá bán:
7,825,000 đ

 Đầu ghi hình NVR 16 kênh, 4 kênh âm thanh:&n..

ĐẦU GHI CP PLUS 16 KÊNH CP-UNR-416T1..

Giá thị trường: 9,225,000 đ
Giá bán:

7,825,000 đ

Thông số: Đầu ghi hình NVR 16 kênh, 4 kênh âm thanh: -Ghi hình 16 kênh độ phân giải 1080p Realtime -Chuẩn nén Video H.26/MJPEG -Hỗ trợ xem video độ phân giải lên đến 5MP -Băng thông tối đa 80Mbps -Hỗ trợ 1 SATA HDD dung lượng lên tới 4TB, 2 USB2.0 -Xuất hình đồng thời HDMI và VGA -Hỗ trợ nhiều dòng camera IP khác hãng, hỗ trợ P2P (quét mã QR) -Chuẩn ONVIF bản 2.3 -Phần mềm trên di động: iCMOB, gCMOB, wCMOB -Phần mềm laptop, PC: KVMS, KVMS Pro
ĐẦU GHI CP PLUS 16 KÊNH CP-UNR-416T2..
Giá thị trường: 13,930,000 đ
Giá bán:
11,630,000 đ

 Đầu ghi hình NVR 16 kênh, 4 kênh âm thanh:&n..

ĐẦU GHI CP PLUS 16 KÊNH CP-UNR-416T2..

Giá thị trường: 13,930,000 đ
Giá bán:

11,630,000 đ

Thông số: Đầu ghi hình NVR 16 kênh, 4 kênh âm thanh: -Ghi hình 16 kênh độ phân giải 1080p Realtime -Chuẩn nén Video H.26/MJPEG -Hỗ trợ xem video độ phân giải lên đến 5MP -Băng thông tối đa 200Mbps -Hỗ trợ 2 SATA HDD dung lượng lên tới 8TB, 2 USB2.0 -Xuất hình đồng thời HDMI và VGA -Hỗ trợ nhiều dòng camera IP khác hãng, hỗ trợ P2P (quét mã QR) -Chuẩn ONVIF bản 2.3 -Phần mềm trên di động: iCMOB, gCMOB, wCMOB -Phần mềm laptop, PC: KVMS, KVMS Pro
ĐẦU GHI CP PLUS 16 KÊNH CP-UNR-416T2N..
Giá thị trường: 12,220,000 đ
Giá bán:
10,000,000 đ

 Đầu ghi hình NVR 16 kênh, 4 kênh âm thanh:&n..

ĐẦU GHI CP PLUS 16 KÊNH CP-UNR-416T2N..

Giá thị trường: 12,220,000 đ
Giá bán:

10,000,000 đ

Thông số: Đầu ghi hình NVR 16 kênh, 4 kênh âm thanh: -Ghi hình 16 kênh độ phân giải 1080p Realtime -Chuẩn nén Video H.26/MJPEG -Hỗ trợ xem video độ phân giải lên đến 5MP -Băng thông tối đa 200Mbps -Hỗ trợ 2 SATA HDD dung lượng lên tới 8TB, 2 USB2.0 -Xuất hình đồng thời HDMI và VGA -Hỗ trợ nhiều dòng camera IP khác hãng, hỗ trợ P2P (quét mã QR) -Chuẩn ONVIF bản 2.4 -Phần mềm trên di động: iCMOB, gCMOB, wCMOB -Phần mềm laptop, PC: KVMS, KVMS Pro
ĐẦU GHI CP PLUS 32 KÊNH CP-UNR-432T2N..
Giá thị trường: 14,280,000 đ
Giá bán:
12,000,000 đ

 Đầu ghi hình NVR 32 kênh, 4 kênh âm thanh:&n..

ĐẦU GHI CP PLUS 32 KÊNH CP-UNR-432T2N..

Giá thị trường: 14,280,000 đ
Giá bán:

12,000,000 đ

Thông số: Đầu ghi hình NVR 32 kênh, 4 kênh âm thanh: -Ghi hình 32 kênh độ phân giải 1080p Realtime -Chuẩn nén Video H.26/MJPEG -Hỗ trợ xem video độ phân giải lên đến 5MP -Băng thông tối đa 200Mbps -Hỗ trợ 2 SATA HDD dung lượng lên tới 8TB, 2 USB2.0 -Xuất hình đồng thời HDMI và VGA -Hỗ trợ nhiều dòng camera IP khác hãng, hỗ trợ P2P (quét mã QR) -Chuẩn ONVIF bản 2.4 -Phần mềm trên di động: iCMOB, gCMOB, wCMOB -Phần mềm laptop, PC: KVMS, KVMS Pro
ĐẦU GHI CP PLUS 32 KÊNH CP-UNR-432T4..
Giá thị trường: 25,560,000 đ
Giá bán:
21,000,000 đ

 Đầu ghi hình NVR 32 kênh, 4 kênh âm thanh:&n..

ĐẦU GHI CP PLUS 32 KÊNH CP-UNR-432T4..

Giá thị trường: 25,560,000 đ
Giá bán:

21,000,000 đ

Thông số: Đầu ghi hình NVR 32 kênh, 4 kênh âm thanh: -Ghi hình 32 kênh độ phân giải 1080p Realtime -Chuẩn nén Video H.26/MJPEG -Hỗ trợ xem video độ phân giải lên đến 5MP -Băng thông tối đa 200Mbps -Hỗ trợ 4 SATA HDD dung lượng lên tới 16TB, 1 eSATA dung lượng tới 16TB, 2 USB (1 USB3.0) -Xuất hình đồng thời HDMI, VGA và TV -Hỗ trợ nhiều dòng camera IP khác hãng, hỗ trợ P2P (quét mã QR) -Chuẩn ONVIF bản 2.3 -Phần mềm trên di động: iCMOB, gCMOB, wCMOB -Phần mềm laptop, PC: KVMS, KVMS Pro
ĐẦU GHI CP PLUS 32 KÊNH CP-UNR-432T8..
Giá thị trường: 43,885,000 đ
Giá bán:
36,000,000 đ

 Đầu ghi hình NVR 32 kênh, 4 kênh âm thanh:&n..

ĐẦU GHI CP PLUS 32 KÊNH CP-UNR-432T8..

Giá thị trường: 43,885,000 đ
Giá bán:

36,000,000 đ

Thông số: Đầu ghi hình NVR 32 kênh, 4 kênh âm thanh: -Ghi hình 32 kênh độ phân giải 1080p Realtime -Chuẩn nén Video H.26/MJPEG -Hỗ trợ xem video độ phân giải lên đến 5MP -Băng thông tối đa 200Mbps -Hỗ trợ 8 SATA HDD dung lượng lên tới 32TB, 1 eSATA dung lượng tới 16TB, 3 USB (1 USB3.0) -Xuất hình đồng thời HDMI, VGA và TV -Hỗ trợ nhiều dòng camera IP khác hãng, hỗ trợ P2P (quét mã QR) -Chuẩn ONVIF bản 2.3 -Phần mềm trên di động: iCMOB, gCMOB, wCMOB -Phần mềm laptop, PC: KVMS, KVMS Pro
ĐẦU GHI CP PLUS 4 KÊNH CP-UNR-104F1..
Giá thị trường: 4,110,000 đ
Giá bán:
3,510,000 đ

Đầu ghi hình NVR 4 kênh, 1 kênh âm thanh:  &n..

ĐẦU GHI CP PLUS 4 KÊNH CP-UNR-104F1..

Giá thị trường: 4,110,000 đ
Giá bán:

3,510,000 đ

Thông số: Đầu ghi hình NVR 4 kênh, 1 kênh âm thanh: -Ghi hình 4 kênh độ phân giải 1080p Realtime -Chuẩn nén Video H.26/MJPEG -Băng thông tối đa 24Mbps -Hỗ trợ 1 SATA HDD dung lượng lên tới 4TB, 2 USB2.0 -Xuất hình đồng thời HDMI và VGA -Hỗ trợ nhiều dòng camera IP khác hãng, hỗ trợ P2P (quét mã QR) -Chuẩn ONVIF bản 2.3 -Phần mềm trên di động: iCMOB, gCMOB, wCMOB -Phần mềm laptop, PC: KVMS, KVMS Pro
ĐẦU GHI CP PLUS 4 KÊNH CP-UNR-404T1..
Giá thị trường: 7,230,000 đ
Giá bán:
6,030,000 đ

 Đầu ghi hình NVR 4 kênh, 4 kênh âm thanh:&nb..

ĐẦU GHI CP PLUS 4 KÊNH CP-UNR-404T1..

Giá thị trường: 7,230,000 đ
Giá bán:

6,030,000 đ

Thông số: Đầu ghi hình NVR 4 kênh, 4 kênh âm thanh: -Ghi hình 4 kênh độ phân giải 1080p Realtime -Chuẩn nén Video H.26/MJPEG -Hỗ trợ xem video độ phân giải lên đến 5MP -Băng thông tối đa 80Mbps -Hỗ trợ 1 SATA HDD dung lượng lên tới 4TB, 2 USB2.0 -Xuất hình đồng thời HDMI và VGA -Hỗ trợ nhiều dòng camera IP khác hãng, hỗ trợ P2P (quét mã QR) -Chuẩn ONVIF bản 2.3 -Phần mềm trên di động: iCMOB, gCMOB, wCMOB -Phần mềm laptop, PC: KVMS, KVMS Pro
ĐẦU GHI CP PLUS 8 KÊNH CP-UNR-108F1..
Giá thị trường: 5,040,000 đ
Giá bán:
4,340,000 đ

Đầu ghi hình NVR 8 kênh, 1 kênh âm thanh:  &n..

ĐẦU GHI CP PLUS 8 KÊNH CP-UNR-108F1..

Giá thị trường: 5,040,000 đ
Giá bán:

4,340,000 đ

Thông số: Đầu ghi hình NVR 8 kênh, 1 kênh âm thanh: -Ghi hình 8 kênh độ phân giải 1080p Realtime -Chuẩn nén Video H.26/MJPEG -Băng thông tối đa 56Mbps -Hỗ trợ 1 SATA HDD dung lượng lên tới 4TB, 2 USB2.0 -Xuất hình đồng thời HDMI và VGA -Hỗ trợ nhiều dòng camera IP khác hãng, hỗ trợ P2P (quét mã QR) -Chuẩn ONVIF bản 2.3 -Phần mềm trên di động: iCMOB, gCMOB, wCMOB -Phần mềm laptop, PC: KVMS, KVMS Pro
ĐẦU GHI CP PLUS 8 KÊNH CP-UNR-408T1..
Giá thị trường: 8,020,000 đ
Giá bán:
6,720,000 đ

 Đầu ghi hình NVR 8 kênh, 4 kênh âm thanh:&nb..

ĐẦU GHI CP PLUS 8 KÊNH CP-UNR-408T1..

Giá thị trường: 8,020,000 đ
Giá bán:

6,720,000 đ

Thông số: Đầu ghi hình NVR 8 kênh, 4 kênh âm thanh: -Ghi hình 8 kênh độ phân giải 1080p Realtime -Chuẩn nén Video H.26/MJPEG -Hỗ trợ xem video độ phân giải lên đến 5MP -Băng thông tối đa 80Mbps -Hỗ trợ 1 SATA HDD dung lượng lên tới 4TB, 2 USB2.0 -Xuất hình đồng thời HDMI và VGA -Hỗ trợ nhiều dòng camera IP khác hãng, hỗ trợ P2P (quét mã QR) -Chuẩn ONVIF bản 2.3 -Phần mềm trên di động: iCMOB, gCMOB, wCMOB -Phần mềm laptop, PC: KVMS, KVMS Pro
Đang hiển thị từ 1 đến 10 của 11 (2 trang)