Lọc theo hãng
Giá khác
 • Từ 7-10 triệu
 • Từ 10-15 triệu
 • Từ 15-20 triệu
 • Trên 20 triệu
Tính năng
 • CPU
  RAM
  Dung lượng
  DVD
  Nguồn cung cấp
  Bảo hành
LENOVO
Lenovo x3100 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600..
Giá thị trường: 24,003,000 đ
Giá bán:
23,803,000 đ

x3100 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB..

Lenovo x3100 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600..

Giá thị trường: 24,003,000 đ
Giá bán:

23,803,000 đ

CPU: x3100 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB
RAM: 1x4GB
Dung lượng: O/Bay SS 3.5in SATA
DVD: DVD-ROM
Nguồn cung cấp: 350W p/s
Bảo hành: 03 years, 24x7, 4hr reponse
Lenovo x3100 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600..
Giá thị trường: 25,743,000 đ
Giá bán:
25,543,000 đ

x3100 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB..

Lenovo x3100 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600..

Giá thị trường: 25,743,000 đ
Giá bán:

25,543,000 đ

CPU: x3100 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB
RAM: 1x4GB
Dung lượng: O/Bay SS 3.5in SATA
DVD: DVD-ROM
Nguồn cung cấp: 300W p/s
Bảo hành: 03 years, 24x7, 4hr reponse
Lenovo x3250 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600..
Giá thị trường: 27,413,000 đ
Giá bán:
27,213,000 đ

x3250 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB..

Lenovo x3250 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600..

Giá thị trường: 27,413,000 đ
Giá bán:

27,213,000 đ

CPU: x3250 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB
RAM: 1x4GB
Dung lượng: O/Bay SS 3.5in SATA
Nguồn cung cấp: 300W p/s
Bảo hành: 03 years, 24x7, 4hr reponse
Lenovo x3250 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600..
Giá thị trường: 31,865,000 đ
Giá bán:
31,665,000 đ

x3250 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB..

Lenovo x3250 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600..

Giá thị trường: 31,865,000 đ
Giá bán:

31,665,000 đ

CPU: x3250 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB
RAM: 1x4GB
Dung lượng: O/Bay SS 3.5in SATA
Nguồn cung cấp: 300W p/s
Bảo hành: 03 years, 24x7, 4hr reponse
Lenovo x3500 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600..
Giá thị trường: 61,435,000 đ
Giá bán:
61,235,000 đ

x3500 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15M..

Lenovo x3500 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600..

Giá thị trường: 61,435,000 đ
Giá bán:

61,235,000 đ

CPU: x3500 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB
RAM: 1x8GB
Dung lượng: O/Bay HS 2.5in SATA/SAS
DVD: DVD-ROM
Nguồn cung cấp: 550W p/s
Bảo hành: 03 years, 24x7, 4hr reponse
Lenovo x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866..
Giá thị trường: 64,705,000 đ
Giá bán:
64,505,000 đ

x3500 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15M..

Lenovo x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866..

Giá thị trường: 64,705,000 đ
Giá bán:

64,505,000 đ

CPU: x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB
RAM: 1x16GB
Dung lượng: O/Bay HS 2.5in SATA/SAS
DVD: DVD-ROM
Nguồn cung cấp: 550W p/s
Bảo hành: 03 years, 24x7, 4hr reponse
Lenovo x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866..
Giá thị trường: 62,826,000 đ
Giá bán:
62,626,000 đ

x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15M..

Lenovo x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866..

Giá thị trường: 62,826,000 đ
Giá bán:

62,626,000 đ

CPU: x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB
RAM: 1x16GB
Dung lượng: O/Bay HS 2.5in SATA/SAS
Nguồn cung cấp: 550W p/s
Bảo hành: 03 years, 24x7, 4hr reponse
Lenovo x3650 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/21..
Giá thị trường: 97,962,000 đ
Giá bán:
97,762,000 đ

x3650 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/2..

Lenovo x3650 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/21..

Giá thị trường: 97,962,000 đ
Giá bán:

97,762,000 đ

CPU: x3650 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB
RAM: 1x16GB
Dung lượng: O/Bay HS 2.5in SATA/SAS
Nguồn cung cấp: 750W p/s
Bảo hành: 03 years, 24x7, 4hr reponse
Lenovo x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866..
Giá thị trường: 80,846,000 đ
Giá bán:
80,646,000 đ

x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20M..

Lenovo x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866..

Giá thị trường: 80,846,000 đ
Giá bán:

80,646,000 đ

CPU: x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB
RAM: 1x16GB
Dung lượng: O/Bay HS 2.5in SATA/SAS
Nguồn cung cấp: 550W p/s
Bảo hành: 03 years, 24x7, 4hr reponse
Lenovo x3650 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866..
Giá thị trường: 91,422,000 đ
Giá bán:
91,222,000 đ

x3650 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20M..

Lenovo x3650 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866..

Giá thị trường: 91,422,000 đ
Giá bán:

91,222,000 đ

CPU: x3650 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB
RAM: 1x16GB
Dung lượng: O/Bay HS 2.5in SATA/SAS
Nguồn cung cấp: 550W p/s
Bảo hành: 03 years, 24x7, 4hr reponse
Đang hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 trang)