Lọc theo hãng
Giá khác
  • Từ 7-10 triệu
  • Từ 10-15 triệu
  • Từ 15-20 triệu
  • Trên 20 triệu
Tính năng
  • Thông số
DRAYTEK
A card - CommTouch Web Content Filter License key..
Giá thị trường: 950,000 đ
Giá bán:
930,000 đ

A Card - apply for: Vigor2820 / 2830 / 2920/ 3200 ..

A card - CommTouch Web Content Filter License key..

Giá thị trường: 950,000 đ
Giá bán:

930,000 đ

Thông số: A Card - apply for: Vigor2820 / 2830 / 2920/ 3200 / VigorIPPBX2820
B card - CommTouch Web Content Filter License key..
Giá thị trường: 520,000 đ
Giá bán:
500,000 đ

B Card - apply for: Vigor2710 / 2110 / 2130 / 2912..

B card - CommTouch Web Content Filter License key..

Giá thị trường: 520,000 đ
Giá bán:

500,000 đ

Thông số: B Card - apply for: Vigor2710 / 2110 / 2130 / 2912
CommTouch Antispam License key..
Giá thị trường: 2,050,000 đ
Giá bán:
1,950,000 đ

A package - apply for: VigorPro5510 / 5300..

CommTouch Antispam License key..

Giá thị trường: 2,050,000 đ
Giá bán:

1,950,000 đ

Thông số: A package - apply for: VigorPro5510 / 5300
Silver Card - CommTouch WCF License key..
Giá thị trường: 1,880,000 đ
Giá bán:
1,860,000 đ

Silver Card - apply for: Vigor2930 / 2960 / 3300 /..

Silver Card - CommTouch WCF License key..

Giá thị trường: 1,880,000 đ
Giá bán:

1,860,000 đ

Thông số: Silver Card - apply for: Vigor2930 / 2960 / 3300 / 3900 / 5510 / VigorIPPBX 3510
Đang hiển thị từ 1 đến 4 của 4 (1 trang)