Lọc theo hãng
Giá khác
  • Từ 7-10 triệu
  • Từ 10-15 triệu
  • Từ 15-20 triệu
  • Trên 20 triệu
Tính năng
  • Tính năng
TEAMVIEWER

TEAMVIEWER

TeamViewer 12 Business ..
Giá thị trường: 14,900,000 đ
Giá bán:
14,600,000 đ

Giấy phép một người dùng*Họp & Thuyết t..

TeamViewer 12 Business ..

Giá thị trường: 14,900,000 đ
Giá bán:

14,600,000 đ

Tính năng : Giấy phép một người dùng* Họp & Thuyết trình 1 kênh / người dùng cùng lúc lên đến 5 người tham gia mỗi cuộc họp PC2PC, Mobile2PC Mô-đun khách hàng tùy chỉnh Quản lý thiết bị
TeamViewer 12 Corporate ..
Giá thị trường: 52,000,000 đ
Giá bán:
51,000,000 đ

Mọi thứ theo kế hoạch Premium + Giấy phép..

TeamViewer 12 Corporate ..

Giá thị trường: 52,000,000 đ
Giá bán:

51,000,000 đ

Tính năng : TeamViewer 12 Corporate lên đến 200 người dùng được cấp phép 3 kênh / người dùng cùng lúc lên đến 25 người tham gia mỗi cuộc họp Hỗ trợ thiết bị di động Bao gồm gói TeamViewer MSI
TeamViewer 12 Premium ..
Giá thị trường: 30,100,000 đ
Giá bán:
29,500,000 đ

Mọi thứ theo kế hoạch Business + Giấy phé..

TeamViewer 12 Premium ..

Giá thị trường: 30,100,000 đ
Giá bán:

29,500,000 đ

Tính năng : TeamViewer 12 Premium lên đến 50 người dùng được cấp phép 1 kênh / người dùng cùng lúc lên đến 15 người tham gia mỗi cuộc họp Hỗ trợ thiết bị di động
Đang hiển thị từ 1 đến 3 của 3 (1 trang)