Lọc theo hãng
Giá khác
  • Từ 7-10 triệu
  • Từ 10-15 triệu
  • Từ 15-20 triệu
  • Trên 20 triệu
Tính năng
  • Thông số
HP
HP ARUBA SWITCH  J9573A..
Giá thị trường: 129,030,000 đ
Giá bán:
126,449,000 đ

Aruba 3800 24G PoE+ 2SFP+ Switch (720W)24 RJ-45 au..

HP ARUBA SWITCH J9573A..

Giá thị trường: 129,030,000 đ
Giá bán:

126,449,000 đ

Thông số: Aruba 3800 24G PoE+ 2SFP+ Switch (720W) 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 2 fixed 1000/10000 SFP+ ports1 open stacking module slot
HP ARUBA SWITCH  JL253A..
Giá thị trường: 50,410,000 đ
Giá bán:
49,400,000 đ

Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch24 RJ-45 autosensing 1..

HP ARUBA SWITCH JL253A..

Giá thị trường: 50,410,000 đ
Giá bán:

49,400,000 đ

Thông số: Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less
HP ARUBA SWITCH J9574A..
Giá thị trường: 203,665,000 đ
Giá bán:
199,592,000 đ

Aruba 3800 48G PoE+ 4SFP+ Switch (1080W)48 RJ-45 a..

HP ARUBA SWITCH J9574A..

Giá thị trường: 203,665,000 đ
Giá bán:

199,592,000 đ

Thông số: Aruba 3800 48G PoE+ 4SFP+ Switch (1080W) 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 fixed 1000/10000 SFP+ ports1 open stacking module slot
HP ARUBA SWITCH J9575A..
Giá thị trường: 116,127,000 đ
Giá bán:
113,805,000 đ

Aruba 3800 24G 2SFP+ Switch24 RJ-45 autosensing 10..

HP ARUBA SWITCH J9575A..

Giá thị trường: 116,127,000 đ
Giá bán:

113,805,000 đ

Thông số: Aruba 3800 24G 2SFP+ Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports24 autosensing + 2 fixed 1000/10000 SFP+ ports
HP ARUBA SWITCH J9576A..
Giá thị trường: 173,305,000 đ
Giá bán:
169,840,000 đ

Aruba 3800 48G 4SFP+ Switch48 RJ-45 autosensing 10..

HP ARUBA SWITCH J9576A..

Giá thị trường: 173,305,000 đ
Giá bán:

169,840,000 đ

Thông số: Aruba 3800 48G 4SFP+ Switch 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports24 autosensing + 4 fixed 1000/10000 SFP+ ports
HP ARUBA SWITCH J9584A..
Giá thị trường: 193,798,000 đ
Giá bán:
189,922,000 đ

Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch24 SFP 100/1000 Mbps ..

HP ARUBA SWITCH J9584A..

Giá thị trường: 193,798,000 đ
Giá bán:

189,922,000 đ

Thông số: Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch 24 SFP 100/1000 Mbps ports + 2 fixed 1000/10000 SFP+ ports
HP ARUBA SWITCH J9585A..
Giá thị trường: 127,640,000 đ
Giá bán:
125,085,000 đ

HP 3800-24G-2XG Switch24 RJ-45 autosensing 10/100/..

HP ARUBA SWITCH J9585A..

Giá thị trường: 127,640,000 đ
Giá bán:

125,085,000 đ

Thông số: HP 3800-24G-2XG Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 2 RJ-45 10GbE ports
HP ARUBA SWITCH J9586A..
Giá thị trường: 196,710,000 đ
Giá bán:
192,775,000 đ

HP 3800-48G-4XG Switch48 RJ-45 autosensing 10/100/..

HP ARUBA SWITCH J9586A..

Giá thị trường: 196,710,000 đ
Giá bán:

192,775,000 đ

Thông số: HP 3800-48G-4XG Switch 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 10GbE ports
HP ARUBA SWITCH J9587A..
Giá thị trường: 140,415,000 đ
Giá bán:
137,605,000 đ

HP 3800-24G-PoE+-2XG Switch (720W)24 RJ-45 autosen..

HP ARUBA SWITCH J9587A..

Giá thị trường: 140,415,000 đ
Giá bán:

137,605,000 đ

Thông số: HP 3800-24G-PoE+-2XG Switch (720W) 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 2 RJ-45 10GbE ports
HP ARUBA SWITCH J9588A..
Giá thị trường: 227,065,000 đ
Giá bán:
222,525,000 đ

HP 3800-48G-PoE+-4XG Switch (1080W)48 RJ-45 autose..

HP ARUBA SWITCH J9588A..

Giá thị trường: 227,065,000 đ
Giá bán:

222,525,000 đ

Thông số: HP 3800-48G-PoE+-4XG Switch (1080W) 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 RJ-45 10GbE ports
Đang hiển thị từ 1 đến 10 của 125 (13 trang)