Lọc theo hãng
Giá khác
  • Từ 7-10 triệu
  • Từ 10-15 triệu
  • Từ 15-20 triệu
  • Trên 20 triệu
Tính năng
  • Thông số
    Bảo hành
VIETRACK
BLANKING PANELS VRB01-1..
Giá thị trường: 150,000 đ
Giá bán:
0 đ

Chuẩn 19”, giúp quản lý luồng khí lạnh tốt hơn, đồ..

BLANKING PANELS VRB01-1..

Giá thị trường: 150,000 đ
Giá bán:

0 đ

Thông số: Blanking Panel 1U, Black
Bảo hành: 1 YR
BLANKING PANELS VRB01-2..
Giá thị trường: 150,000 đ
Giá bán:
0 đ

Chuẩn 19”, giúp quản lý luồng khí lạnh tốt hơn, đồ..

BLANKING PANELS VRB01-2..

Giá thị trường: 150,000 đ
Giá bán:

0 đ

Thông số: Blanking Panel 1U, Light Grey
Bảo hành: 1 YR
BLANKING PANELS VRB02-1..
Giá thị trường: 190,000 đ
Giá bán:
0 đ

Chuẩn 19”, giúp quản lý luồng khí lạnh tốt hơn, đồ..

BLANKING PANELS VRB02-1..

Giá thị trường: 190,000 đ
Giá bán:

0 đ

Thông số: Blanking Panel 2U, Black
Bảo hành: 1 YR
BLANKING PANELS VRB02-2..
Giá thị trường: 190,000 đ
Giá bán:
0 đ

Chuẩn 19”, giúp quản lý luồng khí lạnh tốt hơn, đồ..

BLANKING PANELS VRB02-2..

Giá thị trường: 190,000 đ
Giá bán:

0 đ

Thông số: Blanking Panel 2U, Light Grey
Bảo hành: 1 YR
BLANKING PANELS VRB03-1..
Giá thị trường: 245,000 đ
Giá bán:
0 đ

Chuẩn 19”, giúp quản lý luồng khí lạnh tốt hơn, đồ..

BLANKING PANELS VRB03-1..

Giá thị trường: 245,000 đ
Giá bán:

0 đ

Thông số: Blanking Panel 3U, Black
Bảo hành: 1 YR
BLANKING PANELS VRB03-2..
Giá thị trường: 245,000 đ
Giá bán:
0 đ

Chuẩn 19”, giúp quản lý luồng khí lạnh tốt hơn, đồ..

BLANKING PANELS VRB03-2..

Giá thị trường: 245,000 đ
Giá bán:

0 đ

Thông số: Blanking Panel 3U, Light Grey
Bảo hành: 1 YR
FIX SHELF VRFS100-1..
Giá thị trường: 795,000 đ
Giá bán:
0 đ

Dùng cho các thiết bị không theo chuẩn 19”, có thô..

FIX SHELF VRFS100-1..

Giá thị trường: 795,000 đ
Giá bán:

0 đ

Thông số: Fix Shelf Depth 1000, Black
Bảo hành: 1 YR
FIX SHELF VRFS100-2..
Giá thị trường: 795,000 đ
Giá bán:
0 đ

Dùng cho các thiết bị không theo chuẩn 19”, có thô..

FIX SHELF VRFS100-2..

Giá thị trường: 795,000 đ
Giá bán:

0 đ

Thông số: Fix Shelf Depth 1000, Light Grey
Bảo hành: 1 YR
FIX SHELF VRFS45-1..
Giá thị trường: 510,000 đ
Giá bán:
0 đ

Dùng cho các thiết bị không theo chuẩn 19”, có thô..

FIX SHELF VRFS45-1..

Giá thị trường: 510,000 đ
Giá bán:

0 đ

Thông số: Fix Shelf Depth 450, Black
Bảo hành: 1 YR
FIX SHELF VRFS45-2..
Giá thị trường: 510,000 đ
Giá bán:
0 đ

Dùng cho các thiết bị không theo chuẩn 19”, có thô..

FIX SHELF VRFS45-2..

Giá thị trường: 510,000 đ
Giá bán:

0 đ

Thông số: Fix Shelf Depth 450, Light Grey
Bảo hành: 1 YR
Đang hiển thị từ 1 đến 10 của 104 (11 trang)