Lọc theo hãng
Giá khác
  • Từ 7-10 triệu
  • Từ 10-15 triệu
  • Từ 15-20 triệu
  • Trên 20 triệu
Tính năng
  • Thông số
 MÁY IN KIM LQ-2190..
Giá thị trường: 18,220,000 đ
Giá bán:
18,170,000 đ

MÁY IN KIM LQ-2190 :24 kim, khổ rộng, 1 bản chính,..

MÁY IN KIM LQ-2190..

Giá thị trường: 18,220,000 đ
Giá bán:

18,170,000 đ

Thông số: MÁY IN KIM LQ-2190 : 24 kim, khổ rộng, 1 bản chính, 5 bản sao, 480 ký tự/giây (10cpi), LPT1 & USB
 MÁY IN KIM LQ-2190..
Giá thị trường: 18,220,000 đ
Giá bán:
18,170,000 đ

MÁY IN KIM LQ-2190 :24 kim, khổ rộng, 1 bản chính,..

MÁY IN KIM LQ-2190..

Giá thị trường: 18,220,000 đ
Giá bán:

18,170,000 đ

Thông số: MÁY IN KIM LQ-2190 : 24 kim, khổ rộng, 1 bản chính, 5 bản sao, 480 ký tự/giây (10cpi), LPT1 & USB
MÁY IN KIM DFX-9000..
Giá thị trường: 91,815,000 đ
Giá bán:
91,765,000 đ

MÁY IN KIM DFX-9000 :9 kim, khổ rộng, 1 bản chính,..

MÁY IN KIM DFX-9000..

Giá thị trường: 91,815,000 đ
Giá bán:

91,765,000 đ

Thông số: MÁY IN KIM DFX-9000 : 9 kim, khổ rộng, 1 bản chính, 9 bản sao, 1550 ký tự/giây (10cpi), LPT1 & USB 1.1
MÁY IN KIM DLQ-3500..
Giá thị trường: 47,915,000 đ
Giá bán:
47,865,000 đ

MÁY IN KIM DLQ-3500 :24 kim, khổ rộng, 1 bản chính..

MÁY IN KIM DLQ-3500..

Giá thị trường: 47,915,000 đ
Giá bán:

47,865,000 đ

Thông số: MÁY IN KIM DLQ-3500 : 24 kim, khổ rộng, 1 bản chính, 7 bản sao, 550 ký tự/giây, in màu (10cpi), LPT1, USB và tùy chọn nối mạng
MÁY IN KIM FX-2175..
Giá thị trường: 12,100,000 đ
Giá bán:
11,050,000 đ

MÁY IN KIM FX-2175 : 9 kim, khổ rộng, 1 bản c..

MÁY IN KIM FX-2175..

Giá thị trường: 12,100,000 đ
Giá bán:

11,050,000 đ

Thông số: MÁY IN KIM FX-2175 : 9 kim, khổ rộng, 1 bản chính, 4 bản sao, 476 ký tự/giây (10cpi), LPT1 & USB 1.1
MÁY IN KIM LQ-2090..
Giá thị trường: 16,550,000 đ
Giá bán:
16,500,000 đ

MÁY IN KIM LQ-2090 :24 kim, khổ rộng, 1 bản chính,..

MÁY IN KIM LQ-2090..

Giá thị trường: 16,550,000 đ
Giá bán:

16,500,000 đ

Thông số: MÁY IN KIM LQ-2090 : 24 kim, khổ rộng, 1 bản chính, 4 bản sao, 440 ký tự/giây(10cpi), LPT1&USB
MÁY IN KIM LQ-310+ II ..
Giá thị trường: 5,740,000 đ
Giá bán:
5,690,000 đ

MÁY IN KIM LQ-310+ II :24 kim, khổ hẹp, 1 bản chín..

MÁY IN KIM LQ-310+ II ..

Giá thị trường: 5,740,000 đ
Giá bán:

5,690,000 đ

Thông số: MÁY IN KIM LQ-310+ II : 24 kim, khổ hẹp, 1 bản chính, 3 bản sao, 300 ký tự/giây(10cpi), LPT1 & USB
MÁY IN KIM LQ-590..
Giá thị trường: 11,120,000 đ
Giá bán:
11,070,000 đ

MÁY IN KIM LQ-590 :24 kim, khổ hẹp, 1 bản chính, 4..

MÁY IN KIM LQ-590..

Giá thị trường: 11,120,000 đ
Giá bán:

11,070,000 đ

Thông số: MÁY IN KIM LQ-590 : 24 kim, khổ hẹp, 1 bản chính, 4 bản sao, 440 ký tự/giây (10cpi), LPT1, USB và tùy chọn nối mạng
MÁY IN KIM LQ-680 Pro..
Giá thị trường: 15,910,000 đ
Giá bán:
15,860,000 đ

MÁY IN KIM LQ-680 Pro :24 kim, khổ ngang, 1 bản ch..

MÁY IN KIM LQ-680 Pro..

Giá thị trường: 15,910,000 đ
Giá bán:

15,860,000 đ

Thông số: MÁY IN KIM LQ-680 Pro : 24 kim, khổ ngang, 1 bản chính, 5 bản sao, 413 ký tự/giây (10cpi), LPT1 và tùy chọn nối mạng
MÁY IN KIM LX-310+II..
Giá thị trường: 4,734,000 đ
Giá bán:
4,684,000 đ

MÁY IN KIM LX-310+II : 9 kim,  khổ hẹp, ..

MÁY IN KIM LX-310+II..

Giá thị trường: 4,734,000 đ
Giá bán:

4,684,000 đ

Thông số: MÁY IN KIM LX-310+II : 9 kim, khổ hẹp, 1 bản chính, 4 bản sao, 337 ký tự/giây(10cpi), LPT1& USB
Đang hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 trang)